Hvad er 5-PATH® Hypnoterapi?

 

5-PATH® Hypnoterapi er terapeutisk samtale under hypnose.


 

Hvem kan 5-PATH® Hypnoterapi hjælpe?

Nedenstående udfordringer og problematikker kan afhjælpes med 5-PATH® Hypnoterapi:

 

 • Stress
 • Misbrug
 • Fysiske smerter
 • Angst 
 • PTSD
 • Depression
 • Manglende selvværd
 • Fysiske lidelser som ingen kan finde årsager til. 
 • Overdreven vrede
 • Ensomhed
 • Overvældende sorg
 • Kedafdethed
 • Kedsomhed
 • Generel frustration og følelsesmæssig forvirring

 


Følelser motiverer til forandring. 

 

Enhver følelsesmæssig krise er en motivation til forandring. Så selvom du ikke synes, jeg har listet din problematik i ovenstående, så vil metoden sandsyneligvis også kunne hjælpe dig.

 

Bare det, at du søger efter en metode, der kan hjælpe dig, er dit første skridt ud af krisen.

 

Kontakt mig og stil de spørgsmål du har behov for at få svar på, inden du bestemmer dig.

Eller læs videre her og surf siden til du ved, hvad du gerne vil spørge om. 

 

Mit telefonnummer er 61602878 

 

Terapi under hypnose. 

 

Hypnoterapi er terapi under hypnose. Terapien er en samtale, der bl.a. foregår, mens du er i hypnose.

 

Når det hedder 5-PATH er det fordi metoden, som jeg praktiserer, er en terapi, der består af 5 vigtige faser.

 

Det forgår på den måde, at du som klient bliver grundigt indført i din del af det vigtige arbejde. 

 

Du har nemlig alle de informationer liggende i din underbevidsthed, som skal bruges for at hjælpe dig ud af din nuværende problemtik og frem til et mere tilfredsstillende liv. 

 

Jeg kan metoden og er din guide. Metoden er meget kærlig og rationel. 

 

Fase I

 

Første session er som regel også I fase.

 

Første gang du kommer, har vi en helt almindelig samtale, hvor jeg spørger grundigt ind til den følelsesmæssige problematik, som har motiveret dig til at søge hjælp.

 

Vi taler desuden om, hvilke forandringer du har behov for i dit liv.

 

Den grundige samtale er udgangspunktet for hele processen.

 

Jeg fortæller dig om sindets opbygning.

 

Sindet har flere lag -  "Det ubevidste", "Underbevidstheden", "Den kritiske factor" og vores dagligdags "Bevidshed" Alt det vil jeg uddybe i første session.

 

I første session fortæller jeg dig også mere om hypnose og om, hvad jeg forventer af dig som klient. Kort fortalt forventer jeg, at du følger mine instruktioner.

 

Jeg kender min metode rigtig godt og ved, at følger du instruktionerne, kan du også opnå den forandring, du kommer for.

 

Du bliver ydermere instrueret i 7th-path® Selvhypnose og til "Følelsernes hemmelige sprog" - to bøger, som du får stor glæde af imellem sessionerne og i resten af dit forandrede liv.

 

Bøgerne indgår i forløbet. Du kan læse mere om både 7th-path® Selvhypnose og "Følelsernes hemmelige sprog" her på siden.

  

I første session, efter den indledende samtale, lægger jeg dig i hypnose for første gang.

 

Det forgår helt enkelt på den måde, at du sætter dig i en stol, der vippes bagud, så du ligger afslappet med et tæppe pakket rundt om dig.

 

Din eneste opgave er nu at følge mine instruktioner.

 

Når du følger mine instruktioner, vil du efter ganske få minutter være i en dejlig hypnotisk tilstand - en tilstand, hvor du er særligt fokuseret og modtagelig overfor de positive forslag om forandring, jeg giver dig. 

 

Fase II til V 

 

Session er ikke det samme som faser.

Alle sessioner indledes med en samtale om, hvordan forandringen kan mærkes i din dagligdag. Udgangspunktet for alt arbejdet er den problematik, du kom til første session med. 

 

Et hypnoterapeutisk forløb kan tage fra fire til syv-sessioner a 2 timer. Fase II tager ofte to sessioner - så antal sessioner er altså ikke det samme som antal faser. 

 

I fase II arbejder vi med at finde de oplevelser og følelser i din fortid, som har påvirket dig så meget, at du nu søger hjælp.

 

Den fælles opgave er nu, under hypnose, at finde, arbejde med og siden opløse de negative oplevelser og følelser, så du igen kan føle dig fri, til at leve det liv, du ønsker dig.

 

Fase III til V er stærke og smukke faser, der giver hele det store personlige arbejde en dybere mening og en forandret retning ud i resten af din tilværelse.

 

Jeg vil ikke afsløre mere, men vær klar til at blive overrasket over dine egne evner.  

 

Følserne sidder i kroppen.

 

Følelser er som regel noget vi mærker i kroppen. De kan komme til udtryk på mange måder. Enten som ondt i maven, fordøjelsesbesvær, smerter ved hjertet, en stramning omkring halsen, en knytnæve i solar plexus, kronisk hovedpine, underlivssmerter, manglende sexlyst, overdrevne og uhensigtsmæssige følelsesudbrud m.m.

 

Det kan typisk være de følelser, som du mærker, før du søger hjælp.

 

Præcis den fysiske eller følelsesmæssige smerte, som har forplantet sig til din krop, er udgangspunktet for alt arbejdet i de kommende sessioner, den smerte, der har alt at gøre med, hvorfor du søger hjælp.

 

Smerten er sjældent en stærk fysisk smerte, men mere en fornemmelse af følelsesmæssig smerte, som sidder der i kroppen og minder dig om, at noget er galt, og at du har brug for hjælp til at få den opløst, så du kan få det tilfredssillende liv, du altid har ønsket dig.

 

Den hypnoterapeutiske metode jeg kan, og dine evner til at følge mine instruktioner, vil gøre, at du kan hente de informationer i dit sind, som er nødvendige for at opløse de negative overbevisninger, du har om dig selv.

 

På en kærlig og rationel måde finder vi dem, arbejder med dem, opløser dem og erstatter dem med positive erfaringer, erkenderlser og håb for fremtiden. 

 

Følelser har en vibration. 

 

Følelserne i kroppen er at sammenligne med en vibration. Din smerte/ dårlige følelse har en vibration. Den vibration er knyttet til en erfaring, en oplevelse eller blot en defus perception - altså en sansemæssig oplevelse.

 

Erfaringen ligger som regel langt tilbage i din tilværelse - helt tilbage fra du var mellem 0-2 år. I de vigtige år skaber vi nemlig vores overbevisningssystem om os selv.

 

Vi skabes ind i verden med gode sunde overbevisninger om os selv, men da livet ikke er enkelt og forældre ikke perfekte, så kan det næppe undgås at du, som alle os andre, oplever at få ødelagt dele af den gode sunde overbevisning.

 

Som lille baby og barn er det uendeligt let at føle sig svigtet. Du er styret udelukkende af dine behov og sansemæssige erfaringer. Hvis mor blot et øjeblik er fraværende, hvor du har brug for hende, så kan du opleve angst.

 

Hver gang du møder en erfaring, en oplevelse eller en defus perception, som minder dit nervesystem om din tidlige dårlige erfaring, så sender den en vibration gennem dit nervesystem, som giver resonans - på samme måde som et klaver og en guitar kan lave resonans, hvis de står i samme rum. Du slår A an på klaveret og A-strengen på guitaren går i resonans.

 

Det samme sker med dine følelser. På den måde forstærkes både gode og dårlige føleser op gennem livet. Når de gode følelser forstærkes gennem minder eller blot fornemmelser, føles det dejligt og bekræftende. Det samme sker for de dårlige og problematiske følelser - her er bekræftelsen dog negativ. De forstærkes også og får derfor den følelsesmæssige smerte til at vokse.

 

I udefrakommende krisesituationer ses problemet i det klareste lys.

 

Du og de fleste af os lever med en vis grad af indre stress og smerte. Det kan vi sagtens håndtere i mange år. Ingen har nemlig et perfekt liv. Det er, når vi også udsættes for ydre stress, at den indre konflikt bliver til et problem.

 

Det kan følels som en kæde, der er lige ved at knække. 

 

Det kan være dødsfald i familien, skilsmisse, fyring, flytning, økonomisk nedtur, omstrukturering på job m.m. der pludselig stresser dit nerveststem i en udstrækning, så du mister kontrol over dit liv og har brug for hjælp, for at komme tilbage på sporet. 

Din mistede kontrol kan komme til udtryk på mange måder. Evt. på en af de måder jeg har listet øverst på siden.

 

Du ved selv, hvornår din egen grænse er nået, og hvornår du bliver nød til at bede om hjælp.

 

Du skal derfor altid være velkommen til at ringe og få en uformel og uforpligtende snak om din problstilling. Jeg vil hjælpe dig, hvis du har brug for det.

 

Mit telefonnummer er 61602878. 

 

Trine