Hvad er 7th-path® Selvhypnose?

 

7th-path® Selvhypnose er en metode til større selvindsigt. 


Selvhypnose "aflader" negative overbevisninger. 

 

Selvhypnose er en metode til større selvindsigt og en særlig metode til, så at sige, at aflade negative overbevisninger og erfaringer, som ligger i dit underbevidste sind.

 

 

Det samme kan du gøre i et forløb med 5-PATH® Hypnoterapi, som dog er et individuelt "en til en" forløb. I forløbet arbejder vi med din konkrete selvvalgte og presserende udfordring.

 

 

I selvhypnose vælger du ikke selv, hvilken udfordring du vil arbejde med. Du lader så at sige metoden arbejde for dig, som en form for udvidet meditation. Ikke meditation i gængs forstand. I 7th-path® Selvhypnose handler det om at lytte til sindets tilbagemelding.

 

 

Jeg skal nok instriúere dig grundigt, når du skal indføres i selvhypnose.  

 

 

 

Negative overbevisninger.

 

 

Negative overbevisninger ligger lagret i underbevidstheden og kan være årsag til de følelsesmæssige udfordringer, du kæmper med i det daglige – også selvom dit bevidste sind ikke kan huske eller ”regne” ud, hvorfor netop du er udfordret.

 

 

 

Hvilke udfordringer kan 7th-path® Selvhypnose hjælpe med?

 

 

7th-path® Selvhypnose kan hjælpe dig med de daglige udfordringer. Det kunne være problemer der hæmmer dig, så som bekymring, nedtrykthed, stressfølelse, manglende selvværd, ensomhedsfølelse, kedafdethed mm. Tilstande som måske ikke er der hele tiden, men som alligevel er frustrerende og fylder i din hverdag.

 

 

Måske er du frustreret fordi du ikke kan finde ud af at handle på dine udfordringer. Du kan godt se at noget eller nogen i dit liv, er medvirkende årsag til dit følelsesmæssige problem, men du ved ikke, hvad du skal gøre for at komme videre.

 

 

Det kan også være, du er bekymret for, om du mon er ved at opbygget et misbrug – af enten alkohol, medicin, spil, sukker eller noget andet, som er godt på vej til at at taget magten. Måske oplever du, at din frie vilje er sat noget ud af spil.

 

 

Det kan også være, at du i det daglige arbejder med mennesker, og at det medvirker til at frustrere dig. Du har opdaget, at du bliver irriteret på de mennesker, som du skal hjælpe eller vejlede. Deres problemer provokerer dig, og du kan mærke at det aktiverer vrede eller andre uhensigtsmæssige følelser for én i din position.

 

Du kan både arbejde med selvhypnose i "en til en" sessioner sammen med mig i forbindelse med et 5-PATH® Hypnoterapi forløb som et individuelt forløb udelukkende med selvhypnose eller som selvhypnose i grupper.

 

I sidstnævnte udbydes kurser et par gange om året. 

 

 

Til 7th-path® Selvhypnose hører et hæfte med information om metoden sådan, at du kan praktisere hjemme mellem sessionerne - og meget gerne efter. 

 

 

 

Hvornår skal jeg hellere vælge 5-PATH® Hypnoterapi?

 

 

7th-path® Selvhypnose er egnet til dig, som vil tage dit problem  i opløbet.

 

 

Hvis du på nuværende tidspunkt stort set har mistet overblikket, og du har et misbrug eller en følelsesmæssig situation, som følels ude af kontrol, anbefaler jeg klart et 5-PATH® Hypnoterapi forløb.

 

 

Alle klienter der går gennem 5-PATH® Hypnoterapi-forløb hos mig, bliver ligeledes undervist i og hypnotiseret til at benytte 7th-path® Selvhypnose.

 

 

 

Hold øje med gruppekurser først i det nye år.

 

 

Jeg udbyder lejlighedsvis 7th-path® Selvhypnosekurser for grupper. Næste gang i februar 2018. 

 

 

Trine